سفارش تبلیغ
صبا

کاش...

+فک کنم ی ی ساعتی شد ک با ر. اسی میحرفیدم فهمیدم در این 

جدایی حق داشته اما کاش دادا هم میدونست اشتباهاتش رو ک

 اینجورنخواد واسه ر.... بگه بدونه ک خودش تقصیر کار هست و باعث 

این جدایی شده ن بابت ی اس اشتباهی بلکه بخاطر کلی اشتباه 

ریزو درشت ک شاید واسه ی پسر خیلی

 بی ارزش باشه اما واسه ی دختر خیلی مهم باشه 

اگه واقعیت داشته باشه این چیزا خیلی بیمعرفته دادا........ 

امیدوارم اشتباه باشه امیدوارم سوتفاهم باشه

 کاش می شد با خودش بحرفم اما قول دادم بش ک ن ب اون ن ب کسی دیگه

 چیزی نگم پس حتی اینجام هیچی درمورد اشتباهات دادا نمینویسم 
کلمات کلیدی :

هنوز

همچنان بضی کلید های کیبردم بخاطر شیرینی

 کافی میکس م سفت کار میکنه و گیر میگیره:))

+ بضیا هستن ک دیگه واسم مردن .........

+ هنو وقت نکردم برم دندونپزشکی :(

+الان ک یکم فک میکنم میگم ایشالا ک ترم تابستونی تشکیل نشه

+برم لالااااا

 کلمات کلیدی :

بی رحم

یک کلام خیلی بی معرفتی خیلی........

ب همین راحتی اینجور میگی

نیام راحت ترم......

واقعا ک ..... این انتظارو نداشتم

حدس میزدم خنده های امروزم ب گریه تبدیل بشه 

اما فک نمی کردم ب این زودی چشام خیس بشه

 انتظار ازت نداشتم ک اینجوری باهام برخورد کنی 

حقم نبود خیلی بی رحمی خیلیکلمات کلیدی :

غصه

بی معرفتیه ک چون جواب چراشو از ر... نگرفته با منم همین کارو کنه اخرشم بگه یاد خودم افتادم ک نفهمیدم چرا...

بی رحمیه ک اینجور  بم گفتی اخرش باز دیدی ناراحت شدم میگی ابجیمی دوست دارم 

غلط کردی اگه ی ذره ارزش داشتم باهات الان اوضام این نبودو گریه نمی کردم منی ک همیشه ب حرفتم هرچی گفتی قبول کردم کوچیکترینش ک قالب بود تا ایکون و و و ......

حقم نیس ک عصبانیتت رو رو من خالی کنی منی ک با اوضاعی ک 

داشتم اتفاقات تو خونه بازم مختصش وبمو شاد نگه داشتم وگرنه تا

 الان هرچی دوس داشتم پست غمگین میذاشتم اما بخاطرش این

 کارو نکردم ک بیاد شاید یکم بخنده اونوقت اینجور بم میگی ....... 


 اخرشم چن رو ناپدید میشه یا وبشو حذف میکنه یا بای میده واسه همیشه 

لعنتی اگه میخوای بهانه پیدا کنی برای پایان اشنایی مون مث ادمن اینجور ک پر از غصه باشه

+ گاهی حس میکنم واقعا حرف ط... درست بود

+ کاش همه چی مث قبل بود دوستیمون شادی بینمون

کاش هیچوقت اینجوری نمی شد کاش اینقد دلمو نمی شکوندی 

با حرفات کاش یکم من سنگدل بودمو تموم می کردم ک راحت شی ازم...... کلمات کلیدی :

بی معرفت

دوس داشتم اینجا رو میدادم میخوند میفهمید اینجورم ک اون فکر میکنه نیس

ب همین راحتی میگه بای در اینکه من احمقم ک اصرار ب موندنش میکنم هیچ شکی نیس وقتی اینجور خوردم میکنه.... مطمئنم الان اون کامنتیم ک فرستادم میگه خب الان دیگه ازار نمیبینی اما من منظورم این نبود منظورم از گفتن اون حرفا این بود ک بدون فقط من باعث ناراحتیت نشدم توام شدی اما من مث تو اینجور بد رفتار نمی کنم

خیلی بی معرفتی من هیچوقت کنارت نبودم اون روزا ک شعر غمگین مینوشتی تو وبت با ل.. نمیومدم میحرفیدیم ک سرگرم بشی مگه هروقت با ر... مشکل داشتیو ناراحت بود اینقد فک نزدم با روووو ک اشتی کنی تو اون وقتا  ناراحت بودیو من تلاش کردم اما تو هرچیو ک دلت بخواد میبینی تو فقط میبینی چن باری ک ناراحت بودی من نبودم 

پس منم باید بگم الان ک من داغونم ینی این ی ماه خورده ای ک بخاطر اجیم داغونم تو کنارم نبودی ........ بدتر زجرم دادی با حرفات چطوره؟؟ خوبه؟؟؟ 

هم از تو خونه درد غم میخورم هم از اینجا !!! 

اونقدی ک ارزش برات میذاشتم ابجیم حرصش می گرفتو غرغر می کرد 

خیلی بی معرفتی خیلیکلمات کلیدی :